Què canvia amb les noves tarifes de la llum?

2021_Què canvia amb les noves tarifes de la llum

Sabies que ha entrat en vigor un nou model de facturació elèctrica?

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha impulsat un canvi que, segons la circular CNMC 3/2020, modifica els termes de facturació de la llum i estableix una nova manera de calcular els peatges de transport i distribució de l’electricitat.

Un canvi que va entrar en vigor l’ 1 de juny de 2021 i que afecta directament a les tarifes d’accés. Però, anem per parts.

Què són les tarifes d’accés o peatges?

Las tarifes o peatges d’accés elèctric determinen l’import que ha d’abonar el client per accedir a la xarxa elèctrica. Aquestes tarifes s’apliquen segons la potència i consum de llum.

Què canvia amb les noves tarifes?

Els canvis de les noves tarifes elèctriques varien segons la potència contractada. Així:

Per a potències contractades inferiors o iguals a 15kW:

Hi ha 3 canvis importants en les tarifes d’accés de baixa tensió i amb una potència contractada inferior a 15 kW.

  • Les tarifes d’accés 2.0A, 2.0DHA, i 2.1 i 2.1DH es convertiran en un únic peatge 2.0TD.
  • Canviaran els períodes de discriminació horària.
  • Podràs contractar la potència segons franja horària.

La discriminació horària de la nova tarifa té 3 períodes:

  • El període punta (cost més alt) se situa entre les 10 i les 14 hores i entres les 18 i 22 hores dels dies laborables.
  • El període pla (cost intermedi), se situa entre les 8 i les 10 hores, les 14 i les 18 hores i entre les 22 i 24 hores dels dies laborables.
  • La tarifa vall (la més barata), se situa entre les 00 i les 8 del matí dels dies laborables i s’aplica durant totes les hores dels caps de setmana i festius.

Per tant, segons les noves franges horàries, el preu varia depenent de l’hora de consum elèctric.

Amb la nova tarifa de la llum 2.0TD podràs escollir dos potències diferents o, si ho desitges, deixar la mateixa en totes dues franges horàries.

Per a potències contractades superiors a 15kW:

Per habitatges de grans dimensions i grans oficines i empreses que, encara que disposin de baixa tensió, superen els 15 kW de potència, també canvien les tarifes.

La tarifa 3.0A se substitueix per la tarifa 3.0TD, que consta de 6 períodes horaris per la potència i energia. I, aquests períodes horaris es distribueixen durant l’any segons diferents temporades, dia de la setmana i hora.

Pots consultar els nous períodes horaris a través d’aquest enllaç: https://serosense.com/images/pdf/CalendariSerosenseTarifa30TD.pdf

Per a potències contractades amb Alta Tensió:

La tarifa 6.1TD substitueix les tarifes 3.1A i 6.1A, que també consta de 6 períodes horaris per la potència i energia. I, aquests períodes horaris, es distribueixen durant l’any segons diferents temporades, dia de la setmana i hora.

Pots consultar aquests períodes a través d’aquest enllaç: https://serosense.com/images/pdf/CalendariSerosenseTarifa61TD.pdf

Hauràs de pagar més?

El canvi de tarifes t’afectarà més o menys en funció de la tarifa que tinguis contractada actualment.

En potència pagaràs menys segons la tarifa:

  • Per a la tarifa 2.0TD, entre un 16% i 28% menys.
  • Per a la tarifa 3.0TD, aprox. un 34% menys.
  • Per a la tarifa 6.1TD, entre un 17% i 34% menys.

En energia es pagarà més, però ja depèn de la distribució horària que sigui més o menys.

Com a consell, revisa sempre que la potència sigui l’adequada per al teu consum i, si és possible, evita el consum en horari punta.

I una altra novetat: es redueix l’IVA de la factura elèctrica al 10%

Aquest mes de juny també s’ha aprovat la reducció de l’IVA de la factura de la llum del 21% al 10%.

Es calcula que, aquest canvi, suposarà un estalvi d’uns 6 euros al mes per usuari, és a dir, uns 36 euros fins a final d’any.

A qui afecta la baixada de l’IVA de la llum?

A tots els consumidors amb potència contractada de fins a 10 kW, sempre que el preu mig mensual del mercat majorista de l’electricitat superi els 45 euros per megavat/hora (MWh).

Fins quan es mantindrà aquesta mesura?

De moment, i fins a nou avís, Hisenda ha explicat que mantindrà la mesura fins al 31 de desembre de 2021.

Tens algun dubte?

Contacta amb nosaltres a través del telèfon 973 238 187 o al correu electrònic serosense@serosense.com.

Formulari de contacte
Adjuntar un arxiu PDF (màxim 5MB)