TARIFA 2.0.A

Potències contractades inferiors o iguals a 10kW.

Terme Potència
(€/kW i dia)
Terme Energia
(€/kWh)
0,115187 0,136972
CONTRACTE

 

TARIFA 2.0.A DH

Potències contractades inferiors o iguals a 10kW amb Discriminació horària. Si el seu consum es concentra en determinades franges horàries, pot aconseguir un estalvi considerable.

Terme Potència
(€/kW i dia)
Terme Energia
(€/kWh)
0,115187 0,149612 P1
0,115187 0,077863 P2
CONTRACTE  

TARIFA 2.1.A

Potències contractades entre 10 i 15 kW.

Terme Potència
(€/kW i dia)
Terme Energia
(€/kWh)
0,121766 0,147661
CONTRACTE

 

TARIFA 2.1.A DH

Potències contractades entre 10 i 15 kW amb Discriminació horària. Si el seu consum es concentra en determinades franges horàries, pot aconseguir un estalvi considerable.

Terme Potència
(€/kW i dia)
Terme Energia
(€/kWh)
 
0,121766 0,16797 P1
0,121766 0,083803 P2
CONTRACTE  

 

TARIFA 3.0.A

Potències contractades superiors a 15 kW. Tres períodes horaris.

Terme Potència
(€/kW i dia)
Terme Energia
(€/kWh)
 
0,111586 0,132443 P1
0,066952 0,105251 P2
0,044634 0,071587 P3
CONTRACTE  

 

SI EL SEU CONSUM ÉS SUPERIOR A 50.000kWh ANUALS O DISPOSA DE MÉS DE TRES SUBMINISTRAMENTS, POSI'S EN CONTACTE AMB NOSALTRES I LI FAREM UN PRESSUPOST A MIDA.