TARIFA 2.0TD

Potències contractades inferiors a 10 kW.

PREU INDEXAT A MERCAT

En la tarifa indexada el preu de la energia es variable i es paga en funció del consumo y del preu establert a través de l’operador OMIE (www.omie.es) i una petita quota fixa de gestió.

Mitjançant aquesta modalitat es paga el consumo d’energia segons el preu establert en cada hora en el mercat elèctric majorista.

Quota fixa = 4,92 €/mes

 

TARIFA 2.0TD + 10

Potències contractades entre 10 y 15 kW.

PREU INDEXAT A MERCAT

En la tarifa indexada el preu de l’energia és variable i es paga en funció del consum i del preu establert a través de l’operador OMIE (www.omie.es), amb els seus corresponents ajustaments, més un import en concepte de comissió per intermediació en funció del seu consum.

Mitjançant aquesta modalitat es paga el consum d’energia segons el preu establert en cada hora en el mercat elèctric majorista.

Fórmules de Càlcul

 

TARIFA 3.0TD

Potències contractades superiores a 15 kW.

PREU INDEXAT A MERCAT

En la tarifa indexada el preu de l’energia es variable i es paga en funció del consum i del preu establert a través de l’operador OMIE (www.omie.es), amb els seus corresponents ajustaments, més un import en concepte de comissió per intermediació en funció del seu consum.

Mitjançant aquesta modalitat es paga el consum d’energia segons el preu establert en cada hora en el mercat elèctric majorista.

Fórmules de Càlcul