TARIFA 2.0.A

Potències contractades inferiors o iguals a 10kW.

Terme Potència
(€/kW i dia)
Terme Energia
(€/kWh)
0,115187 0,126941
Vols contractar?

 

TARIFA 2.0.A DH

Potències contractades inferiors o iguals a 10kW amb Discriminació horària. Si el seu consum es concentra en determinades franges horàries, pot aconseguir un estalvi considerable.

Terme Potència
(€/kW i dia)
Terme Energia
(€/kWh)
0,115187 0,139856 P1
0,115187 0,073864 P2
Vols contractar?  

TARIFA 2.1.A

Potències contractades entre 10 i 15 kW.

Terme Potència
(€/kW i dia)
Terme Energia
(€/kWh)
0,121766 0,144351
Vols contractar?

 

TARIFA 2.1.A DH

Potències contractades entre 10 i 15 kW amb Discriminació horària. Si el seu consum es concentra en determinades franges horàries, pot aconseguir un estalvi considerable.

Terme Potència
(€/kW i dia)
Terme Energia
(€/kWh)
 
0,121766 0,169741 P1
0,121766 0,089843 P2
Vols contractar?  

 

TARIFA 3.0.A

Potències contractades superiors a 15 kW. Tres períodes horaris.

SOL-LICITI UN PRESSUPOST TOTALMENT PERSONALITZAT I SENSE COMPROMÍS PER A LA SEVA TARIFA 3.0A. POSI'S EN CONTACTE AMB NOSALTRES.