mapa municipis Elèctrica Serosense

Actualment, la xarxa elèctrica de Serosense dota de subministrament elèctric a un total de 9416 punts (amb una potència contractada de 70.868 kW), repartits per les comarques d’El Segrià, l’Urgell i Ribera d’Ebre, abarcant els municipis d’Alcarràs, Torres de Segre, Seròs, Llardecans, Maials, Almatret, Anglesla i Riba·Roja d’Ebre.

Per arribar a aquests subministraments, la xarxa elèctrica de distribució de Serosense compren un total de 183 km de línies elèctriques de Mitja Tensió a 25 kV i 278 km de línies de Baixa Tensió a 0,4 k, a més a més, de 194 Centres de Transformació repartits en funció de les necessitats de cada municipi.

L’intercanvi d’energia amb el distribuïdor aigües amunt es produeix en 7 Punts Frontera, de manera que queden 3 zones de distribució diferenciades: la primera, és la que compren Alcarràs i Torres de Segre, la segona inclou Seròs, Maials, Llardecans, Almatret i Riba-Roja d’Ebre, i la tercera, el poble d’Anglesola.

D’altra banda, indicar també que Serosense sempre ha afavorit en la seva xarxa la connexió d’instal·lacions de Règim Especial.

Així doncs, senyalar que a la nostra xarxa hi ha un total de 43 instal·lacions fotovoltaiques connectades, aportant aproximadament un 15 % d’energia solar a la total consumida en els nostres municipis, i 3 instal·lacions d’Autoconsum solar.